CFA

CFA
Somos la Red que su organización necesita

Contacto con RFA

Si su organización es de aficionados a la fotografía, se halla en la Provincia de Alicante o comarcas próximas y, desea hacerse miembro de la RFA o que se publiquen noticias de sus actividades, por favor, envíe un email al administrador: contactoredfa@gmail.com

Calendario RFA

lunes, 8 de junio de 2015

AFB - Agrupación Fotográfica Benissa. Concurso fotográfico "Festes de Moros i Cristians 2015"  • 1. BASES 2015 AJUNTAMENT DE BENISSA REGIDORIA DE CULTURA ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS DE BENISSA
  • 2. 1. PARTICIPANTS Podran participar totes aquelles persones que ho desitgen, sense distinció de nacionalitat ni límit d’edat. 2. MODALITATS Fotografies en blanc i negre o color (s’exclou la presentació de diapositives). 3. TEMA El tema del concurs serà els diferents aspectes de les FESTES DE MOROS I CRISTIANS de Benissa, que se celebraran del 26 al 29 de juny de 2015. 4. MIDA La mida de les obres serà lliure i hauran d’anar muntades en paspartú o cartolina rígida de 30 cm. x 40 cm. 5. NOMBRE D’OBRES Es podran presentar un màxim de tres fotografies per autor. 6. PRESENTACIÓ Les fotografies es presentaran amb el lema o títol al dors de cada obra adjuntant, a part en un sobre tancat, el títol i característiques de les obres i les dades personals de l’autor/-a, adreça postal, telèfon i adreça electrònica. Tant en el sobre com a les obres figurarà el mateix lema i nombre d’obres presentades perquè l’organització puga identificar-les. En cas de participar en el Premi a l’autor fester, cal especificar-ho darrere de la fotografia i en el sobre. 7. ADMISSIÓ I ENVIAMENT DE LES OBRES El termini d’admissió de propostes restarà obert fins al 18 de setembre de 2015. Les propostes hauran de ser enviades per correu, agència de transport o lliurades personalment a: CENTRE CULTURAL CONCURS FOTOGRÀFIC “FESTES DE MOROS I CRISTIANS” C/ Pare Andrés Ivars, 21 – 2 planta – 03720 Benissa (Faeners de 9.00 a 14.00 h.) 8. JURAT L’Ajuntament de Benissa nomenarà el corresponent jurat, que estarà integrat per persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la fotografia i la cultura. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis. 9. PREMIS S’estableixen tres únics premis: 1r. Premi: 300 €. 2n. Premi: 200 €. Premi a l’autor fester: 100 €. dels quals es deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Benissa, que es quedarà amb el dret de publicació de les mateixes. 10. ENTREGA DE PREMIS I EXPOSICIÓ L’entrega de premis i l’exposició de les obres seleccionades coincidirà amb els actes del Mig Any de Moros i Cristians de Benissa. 11. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES Les obres presentades i no premiades seran tornades pel mateix procediment que van ser enviades. Els concursants que desitgen la devolució per correu hauran d’adjuntar un sobre degudament complimentat i prefranquejat. El termini de devolució finalitzarà als 60 dies de la cloenda de l’exposició, restant les fotografies no retirades en poder de l’organització. 12. DISPOSICIÓ FINAL La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases així com de les decisions del jurat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solicitamos que sus comentarios sean respetuosos de la creatividad de las demás personas.
Por favor coloque su email si desea obtener una respuesta.
Gracias.